Du er her: 

 

Resultat af Valgforsamlingen 15. september 2020

 

Tirsdag den 15. september blev der i Tranbjerg Sogn afholdt Valgforsamling, dvs. valg til Menighedsrådet, for en fire års-periode. Perioden gælder fra 1. søndag i advent, dvs. fra den 29. november, til 1. søndag i advent 2024. Antallet af folkekirkemedlemmer i sognet bestemmer, at der skal vælges 12 medlemmer til Menighedsrådet

 

 

 

Således blev følgende 12 kandidater på Tranbjerg-listen valgt:

 

Birgitte Pedersen

 

Lene Risør

 

Flemming Mikkelsen

 

Lars Jacobsen

 

Jette Siggaard

 

Ulla Astrup

 

Sonja Due

 

Bonnick Lundberg

 

Michael Knudsen

 

Ellen Danielsen

 

Dorthe Andersen

 

Helge Hansen

 

 

 

Birgitte Pedersen blev den første valgte og indkalder det nyvalgte menighedsråd til konstituerende møde onsdag den 25. november.

 

 

 

Følgende kandidater blev valgt som stedfortrædere:

 

Bent Homann

 

Frode Nielsen

 

Carsten Hoffmann

 

 

 

I perioden fra 16. september til 13. oktober kl. 23.59 vil der være mulighed for at indgive en yderligere kandidatliste, hvilket vil udløse et afstemningsvalg til afholdelse 17. november. Såfremt en eller flere personer ønsker at indgive en kandidatliste, skal denne afleveres til enten Birgitte Pedersen, formand for Valgbestyrelsen og nuværende formand for Menighedsrådet, tlf. 4124 5506, eller til Bent Homann, nuværende stedfortræder til Menighedsrådet, tlf. 4089 8245. Man bedes kontakte en af nævnte på telefon for at aftale, hvordan kandidatlisten kan afleveres. Af kandidatlisten skal udover kandidaternes navne og underskrifter også fremgå navne og underskrifter på 12 stillere. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular. Denne kan findes på www.menighedsrådsvalg.dk/blanketter.

 

 

 

På vegne af Valgbestyrelsen

 

Birgitte Pedersen, formand

 

Menighedsmødet - ny dato

Det varslede menighedsmøde er flyttet fra tirsdag den 9. juni til tirsdag den 18. august.