Er du vores nye Kirketjener?

 

 

En stilling som kirketjener ved Tranbjerg Kirke, Tranbjerg Sogn er ledig pr. 1. november 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 20 timer pr. uge.

 

Arbejdsopgaverne som kirketjener består væsentligst i at:

 

·        Klargøre til og medvirke ved kirkelige handlinger så som gudstjenester, vielser, begravelser og bisættelser

 

·        Praktiske opgaver før, under og efter aktiviteter i sognegården

 

·        Rengøring og indkøb

 

Du skal varetage kirketjenerfunktionen ved Kirken og Sognegården i et tæt arbejdsfællesskab med din kirketjenerkollega.  De to kirketjenere supplerer hinanden og afløser så vidt muligt hinanden på fridage og under ferier.

 

Tranbjerg Sogn har ca. 10.000 indbyggere hvoraf 7.812 er medlemmer af Folkekirken. Der er 3 præster, organist, kirkesanger, kirke- og kulturmedarbejder og 2 kirketjenere i sognet. Sognet er kendetegnet ved, at alle aldersgrupper er bredt repræsenteret, og at sognet er i vækst med tilflyttede familier i nye boligområder. Der er et godt samarbejde med institutioner fx skole, plejehjem og lokalcenter. Se mere på www.tranbjergkirke.dk

 

Vi forventer af dig:

 

  • At du er god til at planlægge din arbejdsdag, og at du er fleksibel og stabil

 

  • At du er venlig, imødekommende og rummelig over for såvel børn og unge samt voksne i forskellige generationer, og at du kan yde hjælp og vejledning til deltagere i kirkelige og kulturelle aktiviteter

 

  • At du mestrer og bidrager aktivt til et positivt samarbejde med din nærmeste kollega, sognets præster, øvrige ansatte, frivillige og Menighedsrådet


Der er ikke krav om en specifik uddannelse.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

 

Ansættelse sker ved Tranbjerg Sogns Menighedsråd beliggende Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,34 kr. – 354.262,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,34 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jette Siggaard på telefonnummer 4028 8983 eller mail jette@tranbjergkirke.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til girl@km.dk.

Ansøgningen mærkes ”Kirketjener”.

 

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest den 19. oktober 2020 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest på den valgte ansøger. Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.