Hvad er konfirmation?

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Som døbt får du lov til på vejen mod at blive voksen selv tage stilling til din dåb. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet. 

Gud siger ja til dig

Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men konfirmationen handler først og fremmest om, at Gud bekræfter det, han lovede ved din dåb. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.
Der findes tre valgmuligheder i konfirmationsritualet: To hvor konfirmanden skal svare ja og en mulighed uden spørgsmål til konfirmanden. Præsten afgør, hvilket konfirmationsritual, der anvendes til din konfirmation. Når du vælger at blive konfirmeret, siger trosbekendelsen i kirken og ja til konfirmationen, siger du ikke noget om, hvor meget eller hvor lidt du tror. Du siger ja til at tage imod Guds velsignelse og til, at Gud stadig er med i dit liv. Konfirmationen er din beslutning, og det er både du og Gud, som siger ja til hinanden en gang til.

Læs også: Sådan foregår konfirmation

Kilde: Folkekirken.dk

Tranbjergskolen

 

Konfirmation i 2020


  Pga. de sammenlagte klasser og de udfordringer det kan skabe i forhold til konfirmationerne, har vi valgt at lave en åben og fleksibel ordning for konfirmationerne til foråret. Af flere årsager er vi nødt til at undervise konfirmanderne i deres nye klasser. Vi konfirmerer derfor også klasserne i deres nye klasser - men med mulighed for at konfirmanderne kan vælge at blive konfirmeret en anden dag (på deres "gamle dag" og altså i en anden klasse) hvis den nye dag passer jer meget dårligt.

  Konfirmationsdatoerne bliver således:

 • 7x: Bededag 8. maj kl 9.00
 • 7y: Bededag 8. maj kl 11.00
 • 7z: Kristi himmelfarts dag 21. maj kl. 10.00

Konfirmation i 2021

 • 7c: Bededag 30.april kl. 9.00

 • 7d: Bededag 30. april kl. 11.00

 • 7.a: Søndag 2. maj kl. 9.00

 • 7.b: søndag 2. maj kl. 11.00

Informationer og meddelelser 

lægges på skole-intra