Fødsel, dåb, navngivning

Dåb

Hvis I ønsker at få jeres barn døbt i Tranbjerg Kirke kontakter I Personregistrering Syd på tlf.: 87 33 44 72 for at aftale en dato. Dåben er en del af gudstjenesten og finder derfor normalt sted søndage/helligdage kl. 10.00

Ca. en gang om måneden tilbyder vi en særlig dåbsgudstjeneste kl. 11.30 – efter søndagsgudstjenesten.

Læs mere om dåben og dens betydning her.

Fødsel

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til sognet. En forældreanmeldelse er altså kun nødvendig, hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen.
Ugifte forældre har mulighed for at få faderskabet registreret i 14 dage fra barnets fødsel ved at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret – det medfører fælles forældremyndighed.
Blanketten findes på www.borger.dk, hvor omsorgs- og ansvarserklæringen anmeldes digitalt.

Navngivning

Ifølge dansk lovgivning skal et barn have navn inden sin halvårsdag. Det kan ske enten samtidig med dåb eller uden/inden dåb.
Hvis I ikke ønsker dåb, eller hvis der er brug for, at navngivningen skal ske tidligere end dåben (f. eks. hvis barnet skal have pas), er det altid bopælssognet, der foretager navngivningen.
På www.borger.dk kan I anmelde den digitale anmeldelse.

Navneændring

Informationer om og anmeldelse af navneændring kan findes på www.borger.dk

Personregistrering Syd

Kordegn Charlotte Glavind-Teute
Grøfthøjparken 1
8260 Viby J
Tlf. 87 33 44 72
tranbjerg.sogn@km.dk

Find samler

På www.dendanskesalmebogonline.dk, kan du finde alle tekster til salmerne i salmebogen samt høre melodierne.

Der er også oversigter over, hvilke salmer man kan vælge til forskellige lejligheder.

Kirkebøgerne

Kirkebøgerne er ikke offentligt tilgængelige. De nærmere regler findes i kapitel 3 i cirkulære 57 af 30. juni 2006. Du finder det her

Ønsker du at søge oplysninger på nettet til slægtsforskning eller andet, kan du hente hjælp her