Bryllup

Tidspunktet aftales ved henvendelse til Personregistrering Syd.

Inden vielsen skal prøvelsesattest samt, i nogle tilfælde, dåbs- eller navneattester afleveres.

Prøvelsesattesten laves efter anmeldelse til vielseskontoret i bopælskommunen – Se mere på www.borger.dk.

Mindst én af parterne skal være medlem af Folkekirken.

Hvad er et kirkebryllup?

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Kirkebryllup er tro, håb og kærlighed

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

Læs også: Sådan foregår et kirkebrylluphttps://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/saadan-foregaar-et-bryllup

I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

Velsignelse af brudeparret

Vielsestalen handler ofte om kærlighed fra Gud og kærlighed mellem mennesker. Talen kan også handle om velsignelsen som det særlige, der sker ved vielsen i kirken. I velsignelsen får brudeparret styrke fra Gud, som er den, der er større end os selv og vores kærlighed.

Ved et kirkebryllup læses der fra Bibelen og det giver mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab og barmhjertighed. 

Mange oplever, at det giver en særlig mening at sige 'ja' til hinanden i kirken, fordi vi også deler andre store øjeblikke i livet her; både de glædelige og de triste. 

Kilde: Folkekirken.dk

Find samler

På www.dendanskesalmebogonline.dk, kan du finde alle tekster til salmerne i salmebogen samt høre melodierne.

Der er også oversigter over, hvilke salmer man kan vælge til forskellige lejligheder.

Kirkebøgerne

Kirkebøgerne er ikke offentligt tilgængelige. De nærmere regler findes i kapitel 3 i cirkulære 57 af 30. juni 2006. Du finder det her

Ønsker du at søge oplysninger på nettet til slægtsforskning eller andet, kan du hente hjælp her