Dødsfald og begravelse

Dødsfald

Anmeldelse skal ske senest to dage efter dødsfaldet til bopælssognet. Det er lægens dødsattest, der skal afleveres.

I er naturligvis velkomne til at henvende jer til Personregistrering Syd, hvis I har spørgsmål.

Begravelse/bisættelse

Tidspunkt aftales med Personregistrering Syd – ofte via en bedemand. De efterladte skal anmode om begravelse eller ligbrænding i overensstemmelse med afdødes ønsker.
Anmeldelsen sker på www.borger.dk

 

Hvad er kirkelig begravelse?

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Taknemmelighed og sorg

Ved en kirkelig begravelse eller bisættelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, vi har mistet eller aldrig fik.

At få sagt ordentligt farvel

Når man har mistet, kan man komme til den kirkelige begravelse eller bisættelse for at sige et sidste farvel. Samtidig hører vi, hvad det kristne budskab har at sige til mennesker, som sørger og savner. Ved en begravelse eller bisættelse kaster præsten jord på kisten og beder en bøn, hvor vi takker Gud for det håb, mennesket har fået gennem Jesus´ opstandelse fra de døde. Den samme bøn bliver bedt før dåben. På den måde begynder og slutter et kristent menneskes liv på jorden med tak.


Salmer, bøn og tale

Salmerne ved en begravelse giver os billeder på opstandelse og evigt liv. Bønnerne sætter ord på sorg, savn og på håbet om, at vore døde er hos Gud. Præstens tale kan være både personlig og forkyndende. Den personlige del kan handle om det liv, vi har levet med den døde. Hvad vi som pårørende fik gennem afdøde og nu har mistet. Forkyndelsen kan handle om opstandelseshåbet og Guds løfte om at være med os både i livet og i døden.

Begravelse eller bisættelse?


En begravelse i kirken afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

kilde: Folkekirken.dk

Find samler

På www.dendanskesalmebogonline.dk, kan du finde alle tekster til salmerne i salmebogen samt høre melodierne.

Der er også oversigter over, hvilke salmer man kan vælge til forskellige lejligheder.

Kirkebøgerne

Kirkebøgerne er ikke offentligt tilgængelige. De nærmere regler findes i kapitel 3 i cirkulære 57 af 30. juni 2006. Du finder det her

Ønsker du at søge oplysninger på nettet til slægtsforskning eller andet, kan du hente hjælp her