Du er her: 
torsdag22okt2020

Spire- og Børnekor

torsdag22okt2020 kl. 15:00 - 17:00

Spirekor

Alle børn i 0.-2. klasse er velkomne i spirekor. Her vil vi gennem leg og musik arbejde med elementær hørelære og lære sange og salmer. Spirekor er en sjov måde at få musik i hverdagen på og der vil være mulighed for at deltage i koncerter og musikgudstje-nester, samt forskellige arrangementer i kirke og sognegård. Det er gratis at deltage. Torsdag kl. 15.00-15.40 i Sognegården.

 

Tranbjerg Kirkekor

Fra 3. klasse. Deltagelse i Tranbjerg Kirkekor kræver, at man har været til lille optagelsesprøve. Kirkekoret medvirker ved koncer-ter, gudstjenester og forskellige arrangementer i kirke, sognegård og på plejehjem.

 

Torsdag kl. 15.45-17.00 i Sognegården.

Tilmelding til branko@tranbjergkirke.dk

 

i: Salen