Du er her: 
lørdag04maj2019

4. maj Sangaften

lørdag04maj2019 kl. 19:30 - 21:00

i Tranbjerg Sognegård kl. 19.30-21.30

Kl. 20.45 Kaffe, te og boller

Sognepræst Mia Knudsen vil føre os igennem

aftenen, som indledes med frihedssangen og

slutter med Altid frejdig.

Sagnet fortæller, at Kaj Munk den 1. marts

1943 gik en morgentur i haven i Vedersø

Præstegård. På den tur fik han øje på en lille

fremspiret blå anemone – og til vores held

omsatte han omgående sin begejstring for

denne lille forårsbebuder til ord.

Kaj Munk så kræfter, mod og opstand i den

lille blomst – kræfter, mod og opstand som

siden fik langt større betydning og indhold

tillagt.

Sangen ”Den blå anemone” blev dog først

for alvor kendt og trykt – illegalt – efter, at

Kaj Munk var blevet slået ihjel af Gestapo i

1944.

Denne aften i Tranbjerg Sognegård vil vi se

lidt på, hvem Kaj Munk var og ikke mindst

synge nogle af de over 100 sange, han skrev.