Du er her: 

Musik i Tranbjerg Kirke

Spirekor – torsdage kl. 15.30-16.15 i Sognegården.

Alle børn i 0.-2. klasse er velkomne i Spirekoret.
Her vil vi gennem leg og musik arbejde med elementær hørelære og lære salmer og sange. Spirekor er en sjov måde at få musik i hverdagen på, og der vil være mulighed for at deltage i koncerter og musikgudstjenester, samt forskellige arrangementer i kirke og sognegård. Det er gratis at deltage.

Kontakt korleder og organist Branko Djordjevic branko@tranbjergkirke.dk for tilmelding

Tranbjerg Kirkekor – torsdage kl. 15.30-17.00 i Sognegården.

Fra 3. klasse. Deltagelse i Tranbjerg Kirkekor kræver, at man har været til en lille optagelsesprøve. Kirkekoret medvirker ved koncerter, gudstjenester og forskellige arrangementer i kirke, sognegård og på plejehjem. Der udbetales løn for deltagelse.

Kontakt korleder og organist Branko Djordjevic branko@tranbjergkirke.dk, og hør nærmere.