Café HUSRUM

- Et samtalested for unge

Nyt tilbud til sårbare unge

Nu kan I, via FolkekirkeSamvirket, gøre brug af et kvalificeret tilbud til unge i aldersgruppen 16-30 år, der kæmper med angst,ensomhed, psykisk
sårbarhed el. lign. uden nødvendigvis at være diagnosticerede.

I Café HUSRUM mødes unge i samtalegrupper med en ansat koordinator og andre, frivillige unge. Her kan man dele erfaringer og få redskaber til at komme videre.

I Café HUSRUM skaber man et mødested, hvor man  kender hinanden og er trygge.


Alle i Café HUSRUM har tavshedspligt, og den  unge kan deltage anonymt.

Se mere på www.cafehusrum.dk